Dự báo thời tiết Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang theo giờ

 • 7:00 pm T4
  31°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T4
  30.4°
  Cảm giác như 34.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T4
  30.5°
  Cảm giác như 34.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.85 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T4
  30.4°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   4.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T4
  30°
  Cảm giác như 33.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.81 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T5
  29.6°
  Cảm giác như 32.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.85 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T5
  28.9°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.87 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  27.6°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.74 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  27.5°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.55 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  27.1°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.64 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 27.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.97 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T5
  26.6°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T5
  28.5°
  Cảm giác như 31.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.25 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T5
  29.5°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T5
  30.7°
  Cảm giác như 34.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T5
  32°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T5
  33.7°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   1.7 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T5
  34.6°
  Cảm giác như 37.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   2.72 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T5
  35.4°
  Cảm giác như 38.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   3.35 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T5
  35°
  Cảm giác như 39.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   3.83 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T5
  34.1°
  Cảm giác như 38.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   5.89 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T5
  33.1°
  Cảm giác như 37.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   7.32 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T5
  32.1°
  Cảm giác như 37.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   6.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T5
  31.7°
  Cảm giác như 36.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   6.33 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T5
  30.6°
  Cảm giác như 34.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.68 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T5
  30.6°
  Cảm giác như 34.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   5.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T5
  30.8°
  Cảm giác như 34.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.94 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T5
  29.9°
  Cảm giác như 33.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   4.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T5
  29.3°
  Cảm giác như 32.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.16 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T6
  29.1°
  Cảm giác như 32.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.74 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T6
  28.1°
  Cảm giác như 31.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.58 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T6
  28.4°
  Cảm giác như 31.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.06 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  27.7°
  Cảm giác như 30.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   3.03 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  27.6°
  Cảm giác như 30.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  27.8°
  Cảm giác như 29.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.63 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  27.8°
  Cảm giác như 30°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.96 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  28.8°
  Cảm giác như 31.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.66 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  29.2°
  Cảm giác như 33.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T6
  31.1°
  Cảm giác như 35.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   3.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T6
  33.4°
  Cảm giác như 36.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T6
  34.6°
  Cảm giác như 37.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   2.29 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T6
  35.6°
  Cảm giác như 38.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   2.66 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T6
  36.4°
  Cảm giác như 39.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   3.38 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T6
  36.9°
  Cảm giác như 40.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   4.41 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T6
  35.2°
  Cảm giác như 39°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   6.78 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T6
  33.6°
  Cảm giác như 37.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   8.41 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T6
  32.9°
  Cảm giác như 37.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   7.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T6
  31.2°
  Cảm giác như 36.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   7.32 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang trong 12h tới