Dự báo thời tiết Huyện Kiên Hải - Kiên Giang theo giờ

 • 6:00 pm T4
  30.4°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   5.69 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T4
  30°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   5.34 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T4
  30.3°
  Cảm giác như 34.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   5.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T4
  30.3°
  Cảm giác như 34.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.31 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T4
  30.8°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T4
  29.3°
  Cảm giác như 33.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.39 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T5
  28.6°
  Cảm giác như 32.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.37 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 31.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.9 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 30.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  27.1°
  Cảm giác như 30.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  27.2°
  Cảm giác như 29.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.54 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T5
  28°
  Cảm giác như 28°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.43 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T5
  28.6°
  Cảm giác như 31.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.83 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T5
  30°
  Cảm giác như 32.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   3.02 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T5
  31.9°
  Cảm giác như 33.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   2.44 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T5
  32.4°
  Cảm giác như 34.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   2.26 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T5
  33°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   3.34 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T5
  34.3°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   3.93 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T5
  35.9°
  Cảm giác như 38.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   4.45 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T5
  35.1°
  Cảm giác như 38.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   5.28 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T5
  35°
  Cảm giác như 38.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   6.58 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T5
  33.8°
  Cảm giác như 37.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   7.26 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T5
  31.8°
  Cảm giác như 35.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   6.97 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T5
  32°
  Cảm giác như 34.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   6.21 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T5
  30.1°
  Cảm giác như 34.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   5.34 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T5
  30.2°
  Cảm giác như 33.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   4.51 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T5
  30.7°
  Cảm giác như 33.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   4.24 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T5
  29.8°
  Cảm giác như 32.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T5
  29.2°
  Cảm giác như 32.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   4.02 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T6
  28.2°
  Cảm giác như 31.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.86 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T6
  28.9°
  Cảm giác như 31.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.61 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T6
  28.8°
  Cảm giác như 30.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.68 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 30.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.17 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T6
  27.9°
  Cảm giác như 29.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.2 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T6
  27.1°
  Cảm giác như 27.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.93 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T6
  27.5°
  Cảm giác như 27.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T6
  28.5°
  Cảm giác như 30.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.36 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T6
  29.2°
  Cảm giác như 33.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   3.36 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  31.4°
  Cảm giác như 34.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   3.58 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T6
  33.8°
  Cảm giác như 35.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   3.3 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T6
  34.5°
  Cảm giác như 37.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T6
  35°
  Cảm giác như 37°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   3.49 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T6
  36.1°
  Cảm giác như 40°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   5.04 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T6
  35.4°
  Cảm giác như 39.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   7.48 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T6
  34°
  Cảm giác như 37.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   8.68 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T6
  33.7°
  Cảm giác như 36.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   8.52 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T6
  32.9°
  Cảm giác như 35.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   7.9 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Kiên Hải - Kiên Giang trong 12h tới