Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Kiên Giang theo giờ

 • 8:00 pm T5
  30.5°
  Cảm giác như 33.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   5.22 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T5
  30.8°
  Cảm giác như 33.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   5.09 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T5
  30.7°
  Cảm giác như 33.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.77 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T5
  30.7°
  Cảm giác như 33.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T6
  29.2°
  Cảm giác như 32.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.09 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T6
  29.8°
  Cảm giác như 31.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.78 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T6
  28.4°
  Cảm giác như 30.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.38 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.02 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T6
  27.6°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.91 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T6
  27.5°
  Cảm giác như 29.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.02 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T6
  27.7°
  Cảm giác như 29.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   3.04 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T6
  28.4°
  Cảm giác như 30.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.66 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T6
  29.6°
  Cảm giác như 32.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   3.15 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  31°
  Cảm giác như 34.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   2.96 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T6
  32.8°
  Cảm giác như 35.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   2.27 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T6
  33.2°
  Cảm giác như 36.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   2.78 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T6
  34.5°
  Cảm giác như 39°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   3.83 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T6
  36.1°
  Cảm giác như 39.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   4.67 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T6
  35.3°
  Cảm giác như 40.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   6.45 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T6
  35°
  Cảm giác như 39.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   8.07 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T6
  34°
  Cảm giác như 37.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   7.94 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T6
  32.7°
  Cảm giác như 37.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   7.85 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T6
  31.1°
  Cảm giác như 35.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   7.11 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T6
  31.7°
  Cảm giác như 34.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   5.54 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T6
  30.6°
  Cảm giác như 34.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   5.3 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T6
  30°
  Cảm giác như 33.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   5.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T6
  29.7°
  Cảm giác như 32.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.16 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T6
  30°
  Cảm giác như 32°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.4 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T7
  28.7°
  Cảm giác như 31°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.97 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T7
  28.8°
  Cảm giác như 31°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.94 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T7
  28°
  Cảm giác như 30.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T7
  27.2°
  Cảm giác như 30.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.69 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T7
  27.4°
  Cảm giác như 29.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.45 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T7
  27.9°
  Cảm giác như 29.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.47 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T7
  27.5°
  Cảm giác như 27.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T7
  28.5°
  Cảm giác như 30.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.02 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T7
  29.6°
  Cảm giác như 32.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   3.21 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T7
  31.7°
  Cảm giác như 33.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   2.85 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T7
  33.8°
  Cảm giác như 34.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   2.56 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T7
  34.4°
  Cảm giác như 35.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   2.69 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T7
  35.2°
  Cảm giác như 36.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   3.53 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm T7
  36.9°
  Cảm giác như 38.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   4.91 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm T7
  36°
  Cảm giác như 38.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   7.14 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T7
  34.8°
  Cảm giác như 37.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   8.12 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T7
  33.3°
  Cảm giác như 36.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   7.91 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T7
  32.7°
  Cảm giác như 36.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   7.32 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T7
  31.2°
  Cảm giác như 34.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   6.79 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T7
  30°
  Cảm giác như 34.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   5.94 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Châu Thành - Kiên Giang trong 12h tới