Dự báo thời tiết Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hòa theo giờ

 • 7:00 pm T4
  29°
  Cảm giác như 35.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.33 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 8:00 pm T4
  29.3°
  Cảm giác như 36.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.49 m/s
  • Điểm ngưng
   27 °
 • 9:00 pm T4
  29.1°
  Cảm giác như 35°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.09 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 10:00 pm T4
  28°
  Cảm giác như 33.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.17 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 11:00 pm T4
  27.1°
  Cảm giác như 32.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.06 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T5
  27.9°
  Cảm giác như 30.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.42 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T5
  26.1°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.04 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  25.6°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  25.5°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.51 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T5
  25.4°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.54 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T5
  27.4°
  Cảm giác như 30.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T5
  30°
  Cảm giác như 33.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   0.58 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T5
  30.5°
  Cảm giác như 34.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   2.13 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T5
  31.3°
  Cảm giác như 36.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   3.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T5
  32.5°
  Cảm giác như 38.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.1 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T5
  32.9°
  Cảm giác như 38.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   5.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T5
  32.9°
  Cảm giác như 38.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   6.02 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T5
  32.6°
  Cảm giác như 37.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   6.03 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T5
  31.3°
  Cảm giác như 36.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   5.72 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T5
  31.2°
  Cảm giác như 35.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   5.29 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T5
  30.5°
  Cảm giác như 34.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.91 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 32.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   3.67 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T5
  27.1°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.73 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T5
  27.3°
  Cảm giác như 30.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T5
  27°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T5
  26.5°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.39 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T5
  26.8°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.51 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 27.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.62 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.55 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  25.7°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.3 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T6
  25.6°
  Cảm giác như 25°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.05 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T6
  24°
  Cảm giác như 25°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.68 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T6
  24°
  Cảm giác như 25.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T6
  28.6°
  Cảm giác như 31.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   0.42 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  30.6°
  Cảm giác như 33°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   2.44 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T6
  32.1°
  Cảm giác như 35.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   3.4 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T6
  32.2°
  Cảm giác như 36.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   4.22 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T6
  33.2°
  Cảm giác như 37.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   5.08 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T6
  32.8°
  Cảm giác như 38.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   5.45 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T6
  32.1°
  Cảm giác như 38.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   5.63 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T6
  31.1°
  Cảm giác như 37.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   5.78 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T6
  31°
  Cảm giác như 36.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   5.72 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T6
  31°
  Cảm giác như 35.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   5.11 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T6
  28.6°
  Cảm giác như 34.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   4.35 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hòa trong 12h tới