Dự báo thời tiết Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
6.84 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
5.92 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
6.06 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
4.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
6.64 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
7.53 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
6.85 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
5.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.75 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.62 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
1.76 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.68 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.11 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

57%