Dự báo thời tiết Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa theo giờ

 • 9:00 pm T5
  28.2°
  Cảm giác như 35.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.07 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 10:00 pm T5
  29°
  Cảm giác như 36.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.91 m/s
  • Điểm ngưng
   27 °
 • 11:00 pm T5
  28.2°
  Cảm giác như 35.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.47 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 12:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 32.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.03 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T6
  27.9°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.09 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 am T6
  26.9°
  Cảm giác như 27.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.27 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T6
  25.6°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 25.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.03 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T6
  24.9°
  Cảm giác như 25.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.77 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T6
  25.9°
  Cảm giác như 25.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.7 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T6
  26.5°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.08 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T6
  28.4°
  Cảm giác như 32.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  30.7°
  Cảm giác như 34.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   2.11 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T6
  31.7°
  Cảm giác như 36°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   3.39 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T6
  32.7°
  Cảm giác như 37.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   4.74 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T6
  32.4°
  Cảm giác như 37.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   5.38 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T6
  32.1°
  Cảm giác như 37.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   5.47 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T6
  32.5°
  Cảm giác như 37.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   5.79 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T6
  31.6°
  Cảm giác như 36.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   6.09 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T6
  31.3°
  Cảm giác như 36.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   5.67 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T6
  31°
  Cảm giác như 35.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   5.22 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T6
  28.5°
  Cảm giác như 33.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   4.12 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T6
  28.2°
  Cảm giác như 31.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   3.89 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T6
  27.1°
  Cảm giác như 31.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.87 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T6
  27.6°
  Cảm giác như 30.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.72 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T6
  27.3°
  Cảm giác như 29.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.47 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T6
  26.1°
  Cảm giác như 26.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.89 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T7
  26.6°
  Cảm giác như 27.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.64 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T7
  26.9°
  Cảm giác như 27.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.5 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T7
  26°
  Cảm giác như 26.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.87 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T7
  25.3°
  Cảm giác như 26.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T7
  25.3°
  Cảm giác như 26.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T7
  25.9°
  Cảm giác như 27°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T7
  25.4°
  Cảm giác như 26.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.11 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T7
  27.4°
  Cảm giác như 30.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T7
  29.5°
  Cảm giác như 33.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T7
  31.2°
  Cảm giác như 35.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   2.6 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T7
  32°
  Cảm giác như 37.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   4.66 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T7
  32.7°
  Cảm giác như 37.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   5.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T7
  32.9°
  Cảm giác như 38.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   5.72 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T7
  32.5°
  Cảm giác như 38.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   5.52 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T7
  32.2°
  Cảm giác như 37.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   5.75 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T7
  32°
  Cảm giác như 37°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   6.02 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T7
  32°
  Cảm giác như 36.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   5.7 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T7
  30.9°
  Cảm giác như 34.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   5.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T7
  28.4°
  Cảm giác như 31.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   4.29 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T7
  27.8°
  Cảm giác như 30.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   4.09 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T7
  27.5°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   4.08 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa trong 12h tới