Dự báo thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
4.45 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
5.95 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
6.45 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
6.64 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
7.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
6.12 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
6.53 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
5.43 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
6.16 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
7.33 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
6.98 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
6.64 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
5.31 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.56 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

58%