Dự báo thời tiết Thị xã Mỹ Hào - Hưng Yên theo giờ

 • 10:00 am T7
  32.8°
  Cảm giác như 36.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.27 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T7
  32.5°
  Cảm giác như 36.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   4.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T7
  32.4°
  Cảm giác như 37.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   4.71 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T7
  33.7°
  Cảm giác như 38.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   4.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T7
  34.3°
  Cảm giác như 39.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   5.01 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T7
  35.1°
  Cảm giác như 39.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   5.82 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T7
  33°
  Cảm giác như 38.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   5.78 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T7
  30.1°
  Cảm giác như 35.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.55 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T7
  29.7°
  Cảm giác như 33°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   4.35 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T7
  28°
  Cảm giác như 30.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   4.79 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T7
  26.3°
  Cảm giác như 26°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.59 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T7
  26.2°
  Cảm giác như 26.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.6 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T7
  26.9°
  Cảm giác như 26.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.67 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T7
  26°
  Cảm giác như 27.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am CN
  26°
  Cảm giác như 26.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2.15 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am CN
  25.8°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   2.26 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am CN
  25.1°
  Cảm giác như 26.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.97 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am CN
  25.6°
  Cảm giác như 26.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.79 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am CN
  25.5°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.4 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am CN
  26°
  Cảm giác như 27.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am CN
  26.4°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am CN
  27.2°
  Cảm giác như 27.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.9 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am CN
  28.9°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.93 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am CN
  29.6°
  Cảm giác như 34.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.01 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am CN
  33°
  Cảm giác như 37.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   2.82 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am CN
  33.1°
  Cảm giác như 39°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   2.71 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm CN
  35.7°
  Cảm giác như 41.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   3.03 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm CN
  35.3°
  Cảm giác như 42°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm CN
  35.8°
  Cảm giác như 41.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   3.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm CN
  34.1°
  Cảm giác như 41°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   5.05 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm CN
  33.6°
  Cảm giác như 39.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   5.61 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm CN
  31.6°
  Cảm giác như 36.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   5.24 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm CN
  28.1°
  Cảm giác như 32.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   4.97 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm CN
  27.3°
  Cảm giác như 27.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.72 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm CN
  26.4°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   4.12 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm CN
  26.3°
  Cảm giác như 27.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   4.32 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm CN
  26.2°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.86 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm CN
  26.7°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.91 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T2
  27.8°
  Cảm giác như 29.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   3.13 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T2
  27.1°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.18 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T2
  27.2°
  Cảm giác như 27.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   3.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T2
  26.5°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   3.17 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T2
  26°
  Cảm giác như 27.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.04 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T2
  26.8°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T2
  25.5°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T2
  25.4°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.37 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T2
  26°
  Cảm giác như 27.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.55 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T2
  26.7°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.66 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thị xã Mỹ Hào - Hưng Yên trong 12h tới