Dự báo thời tiết Thị xã Mỹ Hào - Hưng Yên 20 ngày tới

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.71 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.74 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.15 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.31 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.84 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.33 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.79 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.53 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.23 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.91 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.15 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.4 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.85 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.76 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.72 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.94 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.5 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.14 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.49 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.71 m/s

Gió

68%

Độ ẩm