Dự báo thời tiết Thành Phố Hưng Yên - Hưng Yên theo giờ

 • 8:00 pm T3
  26.1°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.81 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T3
  26.3°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.45 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T3
  26.2°
  Cảm giác như 27.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.25 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T3
  25.2°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.52 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T4
  25.1°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.92 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T4
  25.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T4
  25.7°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.29 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T4
  25.3°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T4
  25.5°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.98 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T4
  25.4°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T4
  25.6°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.66 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T4
  25.8°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.63 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T4
  27.6°
  Cảm giác như 28°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.18 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T4
  29.3°
  Cảm giác như 33.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.03 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T4
  31.2°
  Cảm giác như 36.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.5 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T4
  31.2°
  Cảm giác như 36.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   4.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T4
  32.3°
  Cảm giác như 37.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.9 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T4
  32°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   5.45 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T4
  32.5°
  Cảm giác như 37.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   5.62 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T4
  30.5°
  Cảm giác như 35.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.05 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T4
  28.4°
  Cảm giác như 32.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   5.66 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T4
  27.9°
  Cảm giác như 30.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.25 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T4
  27.9°
  Cảm giác như 27.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.88 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T4
  26.7°
  Cảm giác như 27.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.88 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T4
  25.1°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.22 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T4
  26.1°
  Cảm giác như 27.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   4.68 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T4
  26.6°
  Cảm giác như 27.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T4
  25.7°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 am T5
  25.6°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.73 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 am T5
  25.9°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.54 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 am T5
  25.4°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.16 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 am T5
  26.2°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.95 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 am T5
  27.7°
  Cảm giác như 31.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.59 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 am T5
  29.7°
  Cảm giác như 35.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   3.4 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 am T5
  31.6°
  Cảm giác như 38.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.4 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T5
  33.1°
  Cảm giác như 39.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   4.58 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T5
  34.9°
  Cảm giác như 41°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   4.82 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T5
  34°
  Cảm giác như 41.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.28 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  33.7°
  Cảm giác như 40°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   5.06 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  31.5°
  Cảm giác như 37.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.51 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T5
  31.4°
  Cảm giác như 38°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   6.97 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 pm T5
  29.8°
  Cảm giác như 35.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   4.76 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T5
  28.6°
  Cảm giác như 32.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.92 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T5
  27.9°
  Cảm giác như 30.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thành Phố Hưng Yên - Hưng Yên trong 12h tới