Dự báo thời tiết Huyện Yên Mỹ - Hưng Yên 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.77 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
5.06 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/14°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
5.06 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.27 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.7 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.54 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.35 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.56 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.93 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.26 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.71 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.4 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.75 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%