Dự báo thời tiết Huyện Văn Lâm - Hưng Yên theo giờ

 • 9:00 am T7
  32.8°
  Cảm giác như 36.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   5.55 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T7
  32.1°
  Cảm giác như 37°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   5.31 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T7
  32.6°
  Cảm giác như 36.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   4.92 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T7
  33.2°
  Cảm giác như 38.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.15 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T7
  34.2°
  Cảm giác như 39.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   5.1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T7
  36.4°
  Cảm giác như 40.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   5.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T7
  36.7°
  Cảm giác như 40.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   5.37 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T7
  34.9°
  Cảm giác như 38.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   5.91 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T7
  31.1°
  Cảm giác như 36.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   5.59 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T7
  29.7°
  Cảm giác như 32.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   4.51 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T7
  27.3°
  Cảm giác như 30.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   4.43 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T7
  27.1°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   3.67 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T7
  27.6°
  Cảm giác như 27.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.09 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T7
  27.3°
  Cảm giác như 30.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.98 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T7
  26.1°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.95 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am CN
  25.2°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.01 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am CN
  25.9°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.7 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am CN
  25.7°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2.08 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am CN
  25.4°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.63 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am CN
  25.3°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.71 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am CN
  25.2°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.1 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am CN
  25.7°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.93 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am CN
  27.4°
  Cảm giác như 27.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.78 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am CN
  27.8°
  Cảm giác như 31.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.03 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am CN
  29.4°
  Cảm giác như 33.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.42 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am CN
  31.8°
  Cảm giác như 36°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.07 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am CN
  31.2°
  Cảm giác như 36.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   2.85 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm CN
  31.6°
  Cảm giác như 36°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.23 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm CN
  33.1°
  Cảm giác như 38.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   3.05 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm CN
  32.7°
  Cảm giác như 38.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   5.12 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm CN
  33.2°
  Cảm giác như 38.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   4.32 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm CN
  33°
  Cảm giác như 37.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   5.72 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm CN
  30°
  Cảm giác như 35.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   5.89 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm CN
  27.9°
  Cảm giác như 31.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   4.43 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm CN
  26.1°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.31 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm CN
  26.8°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.76 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm CN
  27.9°
  Cảm giác như 27.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   4.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm CN
  26.7°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.11 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm CN
  26.9°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.45 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T2
  26.7°
  Cảm giác như 27.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.96 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T2
  26.7°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.83 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T2
  26.4°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.92 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T2
  26.8°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.4 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T2
  25.7°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.71 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T2
  25°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.39 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T2
  25.9°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.39 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T2
  25.1°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.09 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T2
  26.6°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.32 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Văn Lâm - Hưng Yên trong 12h tới