Dự báo thời tiết Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.45 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/17°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.45 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.78 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.33 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/14°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
5.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.38 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.04 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/15°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
5.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/12°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
5.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/14°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.81 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/18°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.52 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.1 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.05 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.67 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%