Dự báo thời tiết Huyện Phù Cừ - Hưng Yên theo giờ

 • 8:00 pm T5
  26.8°
  Cảm giác như 26.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   4.17 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T5
  27°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   5.38 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T5
  26.8°
  Cảm giác như 28°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   5.31 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T5
  26.8°
  Cảm giác như 27.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   5.36 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 28°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   5.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  25.7°
  Cảm giác như 27°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   4.95 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 26°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   4.14 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T6
  25.2°
  Cảm giác như 26.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.24 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 25.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   3.32 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T6
  25.6°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   4.14 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 26.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   4.31 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   5.13 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T6
  28.8°
  Cảm giác như 31.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   5.25 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T6
  31.2°
  Cảm giác như 35.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.23 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T6
  33.9°
  Cảm giác như 38.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   5.64 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T6
  35.5°
  Cảm giác như 40.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   5.83 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T6
  36.9°
  Cảm giác như 41.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   5.84 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T6
  37.9°
  Cảm giác như 42.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   5.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T6
  37.4°
  Cảm giác như 42.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   5.87 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T6
  36.2°
  Cảm giác như 40.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   6.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T6
  33.4°
  Cảm giác như 38.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   5.91 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T6
  31.6°
  Cảm giác như 35.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   5.17 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T6
  29.3°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   4.36 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T6
  27.3°
  Cảm giác như 30.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   4.32 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T6
  27.7°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T6
  27.8°
  Cảm giác như 27.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.68 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T6
  27.9°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.9 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T6
  27.9°
  Cảm giác như 29.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.11 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T7
  27.2°
  Cảm giác như 27.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.16 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T7
  26.8°
  Cảm giác như 27.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.29 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T7
  26°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   4.35 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T7
  25°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.44 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T7
  26.5°
  Cảm giác như 27.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.97 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T7
  25.4°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.89 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T7
  25.4°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.36 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T7
  28°
  Cảm giác như 29.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.9 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T7
  29.4°
  Cảm giác như 34°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.43 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T7
  31.5°
  Cảm giác như 36.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   2.99 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T7
  33.7°
  Cảm giác như 38.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T7
  34°
  Cảm giác như 40°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   3.32 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T7
  36.5°
  Cảm giác như 41.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   4.37 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T7
  36.6°
  Cảm giác như 42°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   5.22 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T7
  36.9°
  Cảm giác như 41.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   5.37 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T7
  34.3°
  Cảm giác như 39.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   4.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T7
  33.3°
  Cảm giác như 38°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   5.37 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T7
  31°
  Cảm giác như 35.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.79 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T7
  29.5°
  Cảm giác như 33.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.84 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T7
  28.7°
  Cảm giác như 31.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   4.01 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Phù Cừ - Hưng Yên trong 12h tới