Dự báo thời tiết Huyện Phù Cừ - Hưng Yên 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.28 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.38 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.83 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/14°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
5.35 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/13°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.77 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.18 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
1.98 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.45 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/22°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.69 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/19°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
5.27 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.21 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%