Dự báo thời tiết Huyện Kim Động - Hưng Yên 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
5.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
5.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
5.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.68 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.38 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.76 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.84 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.15 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.53 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.52 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.27 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.69 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.61 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.52 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.53 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%