Dự báo thời tiết Huyện Khoái Châu - Hưng Yên theo giờ

 • 7:00 pm T4
  27°
  Cảm giác như 27.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.57 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T4
  26.5°
  Cảm giác như 27.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   4.76 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T4
  26.2°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T4
  26.5°
  Cảm giác như 27.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.41 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  25.2°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.55 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  25.4°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2.54 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  24°
  Cảm giác như 25.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   2.3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  24.1°
  Cảm giác như 25.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   2.19 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  24.9°
  Cảm giác như 25°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  24.9°
  Cảm giác như 25.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   2.27 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  24.9°
  Cảm giác như 25.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.97 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  24.5°
  Cảm giác như 25.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.28 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T5
  27.4°
  Cảm giác như 31.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.36 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 33.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   4.35 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T5
  29.1°
  Cảm giác như 34.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.77 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T5
  30.4°
  Cảm giác như 34.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   5.27 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T5
  31.3°
  Cảm giác như 36.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.65 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T5
  30.5°
  Cảm giác như 35.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   6.13 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  30.9°
  Cảm giác như 34.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   5.64 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  30.9°
  Cảm giác như 34.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   6.15 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T5
  30.5°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.99 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T5
  28.5°
  Cảm giác như 31.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   4.39 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T5
  26.4°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   4.06 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T5
  25.6°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.14 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T5
  25°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T5
  26°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.94 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T5
  25°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.22 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T6
  26.1°
  Cảm giác như 27.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.17 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T6
  25.9°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.53 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T6
  25.4°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.94 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T6
  25.4°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2.54 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T6
  24.2°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   3.18 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   3.15 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T6
  26.1°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.11 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T6
  28.1°
  Cảm giác như 32.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   4.81 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T6
  30.9°
  Cảm giác như 34.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.04 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T6
  32.1°
  Cảm giác như 37.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   5.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T6
  33°
  Cảm giác như 38.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   5.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T6
  35.1°
  Cảm giác như 40.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   5.46 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T6
  35.6°
  Cảm giác như 40.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   4.93 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T6
  36°
  Cảm giác như 41.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   5.08 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T6
  34.3°
  Cảm giác như 40.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   5.78 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T6
  34°
  Cảm giác như 38.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   3.79 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T6
  28.1°
  Cảm giác như 32.9°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.74 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T6
  27.8°
  Cảm giác như 29.8°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   3.53 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Khoái Châu - Hưng Yên trong 12h tới