Dự báo thời tiết Huyện Ân Thi - Hưng Yên 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.84 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.69 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.68 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.96 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.6 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/13°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
5.28 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/11°

áp suất
Áp suất

1025 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
5.88 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/12°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.28 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.83 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.28 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.38 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.13 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
1.79 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%