Dự báo thời tiết Thị xã Hương Thủy - Huế theo giờ

 • 10:00 am T7
  37°
  Cảm giác như 41.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   0.08 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T7
  37.7°
  Cảm giác như 41.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T7
  37.3°
  Cảm giác như 41.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T7
  37.1°
  Cảm giác như 40.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   2.9 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T7
  36.4°
  Cảm giác như 40.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   3.51 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T7
  36.5°
  Cảm giác như 39.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   3.09 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T7
  34.6°
  Cảm giác như 37.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   2.19 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T7
  32.5°
  Cảm giác như 34.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   2.29 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T7
  30.1°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T7
  29°
  Cảm giác như 32.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.82 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T7
  29°
  Cảm giác như 31°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   2.01 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm T7
  29.3°
  Cảm giác như 31.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm T7
  28.5°
  Cảm giác như 31°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm T7
  28.1°
  Cảm giác như 29.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   2.12 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 am CN
  27.4°
  Cảm giác như 29.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   2.25 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 am CN
  27.1°
  Cảm giác như 29.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   2.11 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 am CN
  27.4°
  Cảm giác như 29.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   1.99 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 am CN
  28.5°
  Cảm giác như 29°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 am CN
  28.4°
  Cảm giác như 29.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.02 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 am CN
  27.2°
  Cảm giác như 28.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.7 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am CN
  27.4°
  Cảm giác như 28.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am CN
  30.7°
  Cảm giác như 32°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 am CN
  34.6°
  Cảm giác như 36.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 am CN
  37.2°
  Cảm giác như 39°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   1.2 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 am CN
  38.6°
  Cảm giác như 42°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   0.24 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 am CN
  39.6°
  Cảm giác như 42.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm CN
  39.5°
  Cảm giác như 42.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   3.74 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm CN
  36.8°
  Cảm giác như 39.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   3.65 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm CN
  32.8°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   2.71 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm CN
  33.2°
  Cảm giác như 36.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   2.45 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm CN
  34.3°
  Cảm giác như 37.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   2.1 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm CN
  32.1°
  Cảm giác như 35.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   2.12 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm CN
  32°
  Cảm giác như 34.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   2.11 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm CN
  29.8°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   2.18 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm CN
  29°
  Cảm giác như 31.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   2.28 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm CN
  29.5°
  Cảm giác như 31.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   2.17 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm CN
  29°
  Cảm giác như 31.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm CN
  28.3°
  Cảm giác như 30.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   2.26 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T2
  28.6°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.22 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 am T2
  27°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   2.17 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 am T2
  27.3°
  Cảm giác như 29.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 am T2
  27.1°
  Cảm giác như 28°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   2.03 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 am T2
  27.4°
  Cảm giác như 28°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 am T2
  27.1°
  Cảm giác như 27.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am T2
  27.9°
  Cảm giác như 29°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am T2
  30.2°
  Cảm giác như 32.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 am T2
  34.9°
  Cảm giác như 36.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 am T2
  37°
  Cảm giác như 39°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   1.54 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thị xã Hương Thủy - Huế trong 12h tới