Dự báo thời tiết Huế theo giờ

 • 9:00 am T7
  36.1°
  Cảm giác như 40°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   0.94 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T7
  36.1°
  Cảm giác như 40.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   0.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T7
  36.9°
  Cảm giác như 41.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   1.02 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T7
  37.7°
  Cảm giác như 42°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   1.79 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T7
  36.3°
  Cảm giác như 40.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T7
  36°
  Cảm giác như 39.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   2.93 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T7
  34.7°
  Cảm giác như 37.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   2.62 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T7
  35°
  Cảm giác như 37.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T7
  33.2°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   1.7 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T7
  31.6°
  Cảm giác như 34.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T7
  30.7°
  Cảm giác như 32.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   1.64 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm T7
  29.1°
  Cảm giác như 31.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm T7
  29.6°
  Cảm giác như 30.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   2.29 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm T7
  28.2°
  Cảm giác như 30.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.23 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 pm T7
  28.8°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   1.99 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 am CN
  28.6°
  Cảm giác như 29.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   1.88 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 am CN
  28.4°
  Cảm giác như 29.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 am CN
  27.8°
  Cảm giác như 28.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   1.69 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 am CN
  27.2°
  Cảm giác như 28.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   1.68 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 am CN
  26.6°
  Cảm giác như 26.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   1.36 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 am CN
  26.7°
  Cảm giác như 26.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 6:00 am CN
  26.2°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.51 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 am CN
  30.2°
  Cảm giác như 31.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   1.12 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 am CN
  34.6°
  Cảm giác như 36.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 9:00 am CN
  37.8°
  Cảm giác như 40.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   0.81 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 am CN
  39.4°
  Cảm giác như 42.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   0.35 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 am CN
  40.5°
  Cảm giác như 45°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   1.82 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm CN
  39.3°
  Cảm giác như 43.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   3.42 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm CN
  37.5°
  Cảm giác như 41.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   3.92 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm CN
  34.9°
  Cảm giác như 37.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   2.78 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm CN
  35.3°
  Cảm giác như 38.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   2.61 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm CN
  35.6°
  Cảm giác như 38.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm CN
  33.8°
  Cảm giác như 36.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm CN
  31.1°
  Cảm giác như 34.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm CN
  31.5°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm CN
  30.3°
  Cảm giác như 32.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm CN
  30.4°
  Cảm giác như 32.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   1.88 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm CN
  30.3°
  Cảm giác như 32.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm CN
  29.4°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   2.07 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 am T2
  28.4°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   1.76 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 am T2
  28.8°
  Cảm giác như 29°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 am T2
  28.4°
  Cảm giác như 29.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.76 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 am T2
  28.5°
  Cảm giác như 30.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 am T2
  29°
  Cảm giác như 30.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 am T2
  28.5°
  Cảm giác như 29.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   1.66 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am T2
  28°
  Cảm giác như 29.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am T2
  31.3°
  Cảm giác như 33.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 am T2
  35.1°
  Cảm giác như 37.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   0.71 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huế trong 12h tới