Dự báo thời tiết Thành phố Huế - Huế theo giờ

 • 9:00 pm T3
  30.5°
  Cảm giác như 35°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   0.61 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T3
  29.2°
  Cảm giác như 34.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   0.86 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T3
  29.1°
  Cảm giác như 33.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.01 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T4
  29.9°
  Cảm giác như 32.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T4
  28°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T4
  28.2°
  Cảm giác như 29.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 am T4
  27.9°
  Cảm giác như 28.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   0.93 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 am T4
  26.1°
  Cảm giác như 26.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   0.76 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 am T4
  25.5°
  Cảm giác như 26.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   0.78 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 am T4
  25.4°
  Cảm giác như 26.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.03 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 am T4
  28.4°
  Cảm giác như 31.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 am T4
  32.3°
  Cảm giác như 35.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   0.67 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T4
  35.7°
  Cảm giác như 39.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T4
  37.4°
  Cảm giác như 41.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   2.62 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T4
  37.7°
  Cảm giác như 42.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   3.75 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T4
  37.3°
  Cảm giác như 42.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   4.48 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T4
  36°
  Cảm giác như 42°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   4.7 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T4
  36°
  Cảm giác như 40.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   3.73 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T4
  33°
  Cảm giác như 37°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   2.4 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T4
  31.7°
  Cảm giác như 36.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T4
  30.6°
  Cảm giác như 34.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   2.4 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T4
  29°
  Cảm giác như 33.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T4
  29.8°
  Cảm giác như 32.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.08 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T4
  29.5°
  Cảm giác như 32°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.02 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T4
  29°
  Cảm giác như 31.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   0.71 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T4
  28.3°
  Cảm giác như 30.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   0.66 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T4
  27.3°
  Cảm giác như 29.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   0.37 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T5
  26.6°
  Cảm giác như 26.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   0.69 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T5
  26.9°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.13 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T5
  26.3°
  Cảm giác như 26.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 27°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   0.71 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T5
  26.3°
  Cảm giác như 26.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.3 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T5
  26.3°
  Cảm giác như 26.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.29 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 am T5
  27.1°
  Cảm giác như 29.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 am T5
  31°
  Cảm giác như 33.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   0.94 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 am T5
  36°
  Cảm giác như 37.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   0.78 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 am T5
  37.7°
  Cảm giác như 41.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   0.07 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 am T5
  39.6°
  Cảm giác như 44°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   1.14 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T5
  40.7°
  Cảm giác như 44.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   2.38 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T5
  38.8°
  Cảm giác như 42.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   3.37 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T5
  33.1°
  Cảm giác như 37.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   2.13 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T5
  33.8°
  Cảm giác như 37.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T5
  33°
  Cảm giác như 38.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T5
  33.3°
  Cảm giác như 37.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   2.53 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T5
  33°
  Cảm giác như 39°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   2.5 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T5
  32°
  Cảm giác như 35°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   2.01 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T5
  28.8°
  Cảm giác như 31.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.38 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T5
  29°
  Cảm giác như 30°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.26 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thành phố Huế - Huế trong 12h tới