Dự báo thời tiết Huyện Phong Điền - Huế theo giờ

 • 10:00 am T7
  37°
  Cảm giác như 41.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   0.08 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T7
  37.2°
  Cảm giác như 41.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T7
  37.9°
  Cảm giác như 41.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T7
  37.1°
  Cảm giác như 40.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   2.9 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T7
  36.3°
  Cảm giác như 40.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   3.51 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T7
  36.2°
  Cảm giác như 39.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   3.09 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T7
  34.8°
  Cảm giác như 37.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   2.19 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T7
  32.3°
  Cảm giác như 34.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   2.29 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T7
  30.5°
  Cảm giác như 33.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T7
  30°
  Cảm giác như 32.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.82 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T7
  29.8°
  Cảm giác như 31.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   2.01 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm T7
  29.2°
  Cảm giác như 31.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm T7
  28.4°
  Cảm giác như 30.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm T7
  28.3°
  Cảm giác như 29.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   2.12 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 am CN
  27.2°
  Cảm giác như 29.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   2.25 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 am CN
  27°
  Cảm giác như 29.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   2.11 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 am CN
  27.2°
  Cảm giác như 29.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   1.99 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 am CN
  28.8°
  Cảm giác như 29.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 am CN
  28.3°
  Cảm giác như 29.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.02 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 am CN
  27.1°
  Cảm giác như 29°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.7 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am CN
  27.4°
  Cảm giác như 28.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am CN
  30.9°
  Cảm giác như 32.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 am CN
  34.2°
  Cảm giác như 36.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 am CN
  37.6°
  Cảm giác như 39.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   1.2 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 am CN
  38°
  Cảm giác như 41.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   0.24 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 am CN
  39.2°
  Cảm giác như 42.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm CN
  40°
  Cảm giác như 42.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   3.74 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm CN
  36.8°
  Cảm giác như 40°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   3.65 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm CN
  32.3°
  Cảm giác như 36°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   2.71 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm CN
  33.9°
  Cảm giác như 36.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   2.45 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm CN
  34.1°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   2.1 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm CN
  32°
  Cảm giác như 35.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   2.12 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm CN
  31.9°
  Cảm giác như 34.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   2.11 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm CN
  30°
  Cảm giác như 32.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   2.18 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm CN
  29.4°
  Cảm giác như 31.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   2.28 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm CN
  29.5°
  Cảm giác như 31.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   2.17 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm CN
  29.2°
  Cảm giác như 31.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm CN
  28°
  Cảm giác như 30.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   2.26 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T2
  29°
  Cảm giác như 30.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.22 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 am T2
  27.7°
  Cảm giác như 29.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   2.17 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 am T2
  28°
  Cảm giác như 29.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 am T2
  28°
  Cảm giác như 28°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   2.03 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 am T2
  28°
  Cảm giác như 28.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 am T2
  27.2°
  Cảm giác như 27.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am T2
  27.8°
  Cảm giác như 29°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am T2
  30.9°
  Cảm giác như 32.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 am T2
  34.9°
  Cảm giác như 36.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 am T2
  37.1°
  Cảm giác như 39.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   1.54 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Phong Điền - Huế trong 12h tới