Dự báo thời tiết Huyện Quảng Điền - Huế theo giờ

 • 8:00 pm T5
  31.9°
  Cảm giác như 35.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.96 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T5
  30°
  Cảm giác như 34.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.87 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T5
  28.8°
  Cảm giác như 32.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T5
  27°
  Cảm giác như 30.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.91 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T6
  26.4°
  Cảm giác như 26.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.79 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T6
  25.2°
  Cảm giác như 26.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.72 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 26.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.88 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 am T6
  25.2°
  Cảm giác như 26.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.98 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 26.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 26.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   1.66 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am T6
  26.6°
  Cảm giác như 26.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   1.62 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am T6
  29°
  Cảm giác như 31.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   1.29 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 am T6
  33°
  Cảm giác như 35.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   1.12 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 am T6
  36.8°
  Cảm giác như 38°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 am T6
  39°
  Cảm giác như 40.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   0.38 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 am T6
  39.6°
  Cảm giác như 42.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   1.54 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T6
  39.9°
  Cảm giác như 44°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   2.74 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm T6
  38.7°
  Cảm giác như 41.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   3.53 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm T6
  35.3°
  Cảm giác như 38.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   3.4 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T6
  33.3°
  Cảm giác như 36.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   3.05 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T6
  32°
  Cảm giác như 35.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   2.37 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T6
  34.1°
  Cảm giác như 37.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   1.29 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T6
  31.3°
  Cảm giác như 33.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T6
  29.4°
  Cảm giác như 31.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm T6
  29°
  Cảm giác như 31.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   0.86 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm T6
  28.7°
  Cảm giác như 30.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   1.16 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm T6
  28.9°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm T6
  28.1°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 am T7
  28.7°
  Cảm giác như 30.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 am T7
  27°
  Cảm giác như 29.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 am T7
  27.2°
  Cảm giác như 28.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.77 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 am T7
  26.8°
  Cảm giác như 26.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 am T7
  26.9°
  Cảm giác như 26.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 am T7
  26.3°
  Cảm giác như 27°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.79 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am T7
  26.6°
  Cảm giác như 27°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am T7
  30°
  Cảm giác như 32.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   1.3 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 am T7
  35°
  Cảm giác như 36.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   1.02 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 am T7
  37.8°
  Cảm giác như 39.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   0.77 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 am T7
  39.6°
  Cảm giác như 41.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   0.93 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 am T7
  40.4°
  Cảm giác như 43.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   2.29 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T7
  39.3°
  Cảm giác như 42.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   3.2 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm T7
  35.7°
  Cảm giác như 37°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   2.31 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T7
  29.4°
  Cảm giác như 33.9°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.51 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T7
  27.7°
  Cảm giác như 30.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   3 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T7
  27.1°
  Cảm giác như 31°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T7
  30°
  Cảm giác như 32.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.39 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T7
  27.8°
  Cảm giác như 30.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.93 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T7
  27.2°
  Cảm giác như 27.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.05 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Quảng Điền - Huế trong 12h tới