Dự báo thời tiết Huyện A Lưới - Huế 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.39 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.43 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.57 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.45 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.63 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.11 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.4 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.86 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.33 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
5.14 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.85 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.94 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

55%