Dự báo thời tiết Huế 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.46 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.02 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.25 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.74 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.79 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.76 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.69 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.66 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.13 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.81 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.04 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.82 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.82 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.92 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

48%