Dự báo thời tiết Huyện Tân Lạc - Hoà Bình theo giờ

 • 10:00 am T7
  36.8°
  Cảm giác như 39.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   0.93 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T7
  36.1°
  Cảm giác như 39.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   1.23 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T7
  36.6°
  Cảm giác như 39.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   1.72 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T7
  36.8°
  Cảm giác như 39.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   2.04 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T7
  37.7°
  Cảm giác như 40.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   0.2 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T7
  37°
  Cảm giác như 39.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   1.4 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T7
  35.4°
  Cảm giác như 38.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   1.79 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm T7
  35.9°
  Cảm giác như 39.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   1.27 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T7
  32°
  Cảm giác như 36.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   1.66 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T7
  30.1°
  Cảm giác như 34.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   1.96 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T7
  29.3°
  Cảm giác như 33.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T7
  28.6°
  Cảm giác như 32.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   0.93 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T7
  28.7°
  Cảm giác như 32°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T7
  28°
  Cảm giác như 30.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.16 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am CN
  27.9°
  Cảm giác như 27.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am CN
  26.2°
  Cảm giác như 26.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.65 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am CN
  26.2°
  Cảm giác như 26.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.35 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am CN
  25.6°
  Cảm giác như 26.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.71 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am CN
  26.2°
  Cảm giác như 27.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.01 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am CN
  25°
  Cảm giác như 26.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.93 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am CN
  26°
  Cảm giác như 27.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am CN
  26.5°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.33 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am CN
  28.4°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am CN
  30.5°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am CN
  32.9°
  Cảm giác như 39.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   1.83 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am CN
  35°
  Cảm giác như 40.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   2.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm CN
  35°
  Cảm giác như 42.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm CN
  35.3°
  Cảm giác như 42.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   3.38 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm CN
  36.4°
  Cảm giác như 42°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   2.87 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm CN
  35°
  Cảm giác như 41°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   2.55 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm CN
  36°
  Cảm giác như 42.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   2.31 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm CN
  34.1°
  Cảm giác như 41.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   2.9 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm CN
  32°
  Cảm giác như 39.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   2.25 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm CN
  32°
  Cảm giác như 37.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.57 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm CN
  29.2°
  Cảm giác như 34.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.57 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm CN
  28.4°
  Cảm giác như 32.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.13 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm CN
  27.4°
  Cảm giác như 30.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.1 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm CN
  27.5°
  Cảm giác như 31°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T2
  27.4°
  Cảm giác như 27.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.68 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T2
  27°
  Cảm giác như 27.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T2
  28°
  Cảm giác như 27.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.12 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T2
  26.3°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.51 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T2
  26.8°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T2
  26.4°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T2
  26°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.53 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T2
  27.9°
  Cảm giác như 28°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T2
  28°
  Cảm giác như 31.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.93 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T2
  28.6°
  Cảm giác như 33.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Tân Lạc - Hoà Bình trong 12h tới