Dự báo thời tiết Huyện Lương Sơn - Hoà Bình 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.23 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.81 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/16°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.36 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.46 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.42 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.83 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.17 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
1.83 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.26 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%