Dự báo thời tiết Huyện Lạc Thủy - Hoà Bình theo giờ

 • 7:00 pm T5
  29.7°
  Cảm giác như 35.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.76 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T5
  29.7°
  Cảm giác như 35°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.45 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm T5
  29.7°
  Cảm giác như 34°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.62 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T5
  28.3°
  Cảm giác như 32.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.81 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 31.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.73 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T6
  26.5°
  Cảm giác như 26.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.15 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T6
  26.1°
  Cảm giác như 27°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.69 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T6
  26.4°
  Cảm giác như 27.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.38 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T6
  25.9°
  Cảm giác như 27.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.17 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  25.7°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 31.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.55 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T6
  29.9°
  Cảm giác như 35.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   0.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T6
  32.4°
  Cảm giác như 39.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T6
  35°
  Cảm giác như 41.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T6
  38.7°
  Cảm giác như 41.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   1.95 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T6
  39.5°
  Cảm giác như 42°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   2.64 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm T6
  40.5°
  Cảm giác như 42.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   2.82 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm T6
  37.5°
  Cảm giác như 39.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   2.55 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm T6
  39.2°
  Cảm giác như 41.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   2.82 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 4:00 pm T6
  38°
  Cảm giác như 40.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   2.76 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 pm T6
  36.8°
  Cảm giác như 39°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   2.13 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T6
  32.9°
  Cảm giác như 35.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 pm T6
  30°
  Cảm giác như 32.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 pm T6
  29°
  Cảm giác như 31.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   0.48 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 pm T6
  28.4°
  Cảm giác như 31.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   1.02 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm T6
  28.5°
  Cảm giác như 30.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   1.2 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm T6
  28.4°
  Cảm giác như 30.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   0.17 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 am T7
  27.2°
  Cảm giác như 29.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.18 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 am T7
  28°
  Cảm giác như 28.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 am T7
  26°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.12 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 am T7
  26.9°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 am T7
  25.5°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.1 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 am T7
  25.7°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.66 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 am T7
  25.2°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.73 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 am T7
  27.9°
  Cảm giác như 29.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   0.52 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 am T7
  29.4°
  Cảm giác như 33°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   0.74 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 am T7
  31.7°
  Cảm giác như 34.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   0.29 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T7
  32.3°
  Cảm giác như 34°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   0.35 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T7
  33.8°
  Cảm giác như 36.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   0.86 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T7
  35.7°
  Cảm giác như 37.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   0.82 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T7
  37°
  Cảm giác như 41.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T7
  34.6°
  Cảm giác như 37.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   2.63 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T7
  37°
  Cảm giác như 39.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   2.11 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T7
  36.4°
  Cảm giác như 38.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   1.66 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm T7
  35.1°
  Cảm giác như 38.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   1.76 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T7
  32.9°
  Cảm giác như 35.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   1.69 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Lạc Thủy - Hoà Bình trong 12h tới