Dự báo thời tiết Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình theo giờ

 • 9:00 pm T3
  25.9°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.69 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T3
  25.8°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.5 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T3
  25°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.46 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T4
  26°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.77 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T4
  25.9°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T4
  25.6°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.79 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T4
  25.6°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.43 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T4
  25.9°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.74 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T4
  25.2°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.82 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T4
  25.9°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.79 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T4
  25°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.01 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T4
  25.4°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T4
  26.8°
  Cảm giác như 27.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.96 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T4
  27.1°
  Cảm giác như 30.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.13 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T4
  28.8°
  Cảm giác như 32.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.14 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T4
  28.9°
  Cảm giác như 33.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T4
  30°
  Cảm giác như 35.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.46 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T4
  27.3°
  Cảm giác như 31.2°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.59 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T4
  27.9°
  Cảm giác như 30.1°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.59 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T4
  29.2°
  Cảm giác như 35.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.14 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 pm T4
  27.2°
  Cảm giác như 31.3°
  mưa cường độ nặng
  mưa cường độ nặng
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.7 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T4
  26.8°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa cường độ nặng
  mưa cường độ nặng
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T4
  25.9°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T4
  25.4°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.84 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T4
  26°
  Cảm giác như 26.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.75 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T4
  25.4°
  Cảm giác như 26.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.01 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T4
  24.7°
  Cảm giác như 25.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.47 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T5
  24.3°
  Cảm giác như 25.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.38 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T5
  24.1°
  Cảm giác như 25°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.96 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T5
  24.2°
  Cảm giác như 25°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T5
  24.6°
  Cảm giác như 25.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.33 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T5
  24.8°
  Cảm giác như 25.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.25 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T5
  24.8°
  Cảm giác như 25.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.9 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T5
  24.4°
  Cảm giác như 25.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.11 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T5
  25.4°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.7 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T5
  27.2°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.27 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T5
  29.5°
  Cảm giác như 35.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T5
  32.7°
  Cảm giác như 39.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.13 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T5
  34.1°
  Cảm giác như 42°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   1.51 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T5
  35.9°
  Cảm giác như 42.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   2.16 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T5
  36°
  Cảm giác như 42.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   3.4 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  32.7°
  Cảm giác như 39.5°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.55 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  31.5°
  Cảm giác như 37.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T5
  32.9°
  Cảm giác như 38.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1.91 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T5
  31.9°
  Cảm giác như 37.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   0.74 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T5
  29.3°
  Cảm giác như 35.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T5
  28.4°
  Cảm giác như 33.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   0.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T5
  28.3°
  Cảm giác như 33.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình trong 12h tới