Dự báo thời tiết Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.52 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.12 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.41 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.24 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.68 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/15°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/10°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/11°

áp suất
Áp suất

1025 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.27 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/12°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.13 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/12°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.28 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.79 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/17°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
1.85 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/19°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.16 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.48 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%