Dự báo thời tiết Huyện Đà Bắc - Hoà Bình theo giờ

 • 9:00 am T7
  34.7°
  Cảm giác như 37.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   0.69 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T7
  35°
  Cảm giác như 37.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   1.12 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T7
  35.5°
  Cảm giác như 38.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T7
  36.8°
  Cảm giác như 38.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   2.54 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T7
  36.9°
  Cảm giác như 39.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T7
  35.9°
  Cảm giác như 38.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T7
  35.5°
  Cảm giác như 38.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   1.72 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T7
  37.7°
  Cảm giác như 41°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 pm T7
  36.1°
  Cảm giác như 39.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T7
  32.6°
  Cảm giác như 36.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   2.04 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T7
  31.3°
  Cảm giác như 35°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm T7
  29.7°
  Cảm giác như 33.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   2.48 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T7
  29.8°
  Cảm giác như 33.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   1.12 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T7
  28.9°
  Cảm giác như 31°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   0.61 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T7
  28.1°
  Cảm giác như 31.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am CN
  27.3°
  Cảm giác như 30.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.72 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am CN
  26.5°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.72 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am CN
  26.1°
  Cảm giác như 27.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.46 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am CN
  25°
  Cảm giác như 26.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am CN
  25°
  Cảm giác như 26.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am CN
  26.3°
  Cảm giác như 27.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.96 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am CN
  26.2°
  Cảm giác như 27.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.76 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am CN
  27.3°
  Cảm giác như 30.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.62 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am CN
  29.9°
  Cảm giác như 35°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am CN
  31.2°
  Cảm giác như 37.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   1.66 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am CN
  30°
  Cảm giác như 36.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.03 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am CN
  33.8°
  Cảm giác như 40.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.36 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm CN
  34.3°
  Cảm giác như 41.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   2.66 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm CN
  34°
  Cảm giác như 40°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   3.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm CN
  35.4°
  Cảm giác như 42.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   2.74 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm CN
  33.3°
  Cảm giác như 40.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   3.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm CN
  34.1°
  Cảm giác như 41.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   3.27 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm CN
  33.7°
  Cảm giác như 39.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   3.02 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm CN
  31.1°
  Cảm giác như 38°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.57 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm CN
  29.9°
  Cảm giác như 35°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.18 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm CN
  28.6°
  Cảm giác như 33.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.15 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm CN
  27.4°
  Cảm giác như 31.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.9 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm CN
  26.4°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.71 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm CN
  26°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.36 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T2
  26.6°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.16 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T2
  26.2°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T2
  26.3°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T2
  26.8°
  Cảm giác như 27.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.4 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T2
  26.2°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T2
  26.1°
  Cảm giác như 27.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.27 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T2
  26°
  Cảm giác như 27.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T2
  26.9°
  Cảm giác như 27.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T2
  26.5°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.47 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Đà Bắc - Hoà Bình trong 12h tới