Dự báo thời tiết Huyện Đà Bắc - Hoà Bình 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.99 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.28 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.23 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/15°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.06 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/12°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.57 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/15°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
1.94 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.46 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.64 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.2 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.99 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.31 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%