Dự báo thời tiết Huyện Cao Phong - Hoà Bình 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.88 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.85 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/17°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.53 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.65 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.82 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

46%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.68 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.41 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.2 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.43 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.23 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.2 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
1.94 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%