Dự báo thời tiết Quận Phú Nhuận - Hồ Chí Minh 20 ngày tới

27 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/26°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

3.01 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

3.19 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

3.86 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

3.6 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.63 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

3.62 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.93 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

3.4 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

4.54 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

4.03 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

4 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

3.65 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

3.95 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

3.53 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

2.8 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

2.61 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

2.25 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

3.15 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

2.8 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

2.42 m/s

Gió

60%

Độ ẩm