Dự báo thời tiết Quận 9 - Hồ Chí Minh theo giờ

 • 7:00 pm T3
  31.5°
  Cảm giác như 33°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.75 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm T3
  31.8°
  Cảm giác như 34.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   5.39 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T3
  31.6°
  Cảm giác như 33.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   5.11 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T3
  30.3°
  Cảm giác như 33.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   4.86 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T3
  30.5°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   4.35 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T4
  29.9°
  Cảm giác như 32.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.72 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T4
  28°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.06 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T4
  28.4°
  Cảm giác như 31.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.79 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T4
  28°
  Cảm giác như 31.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.59 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T4
  29°
  Cảm giác như 31.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.5 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T4
  28.3°
  Cảm giác như 31.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T4
  28.3°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.29 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T4
  29.7°
  Cảm giác như 34.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.99 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T4
  32°
  Cảm giác như 37.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   3.33 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T4
  35°
  Cảm giác như 39.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   3.47 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T4
  36.3°
  Cảm giác như 41.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   3.8 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T4
  37.8°
  Cảm giác như 42.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   4.81 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T4
  37.4°
  Cảm giác như 43.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   5.68 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T4
  38.8°
  Cảm giác như 43.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   5.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T4
  40°
  Cảm giác như 45°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   5.83 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T4
  38.8°
  Cảm giác như 43°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   6.85 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T4
  37.8°
  Cảm giác như 40.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   7.52 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T4
  34.5°
  Cảm giác như 37.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   7.59 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T4
  32.8°
  Cảm giác như 35.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   7.19 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T4
  30°
  Cảm giác như 34.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   6.67 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T4
  30.2°
  Cảm giác như 35°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   5.43 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T4
  31°
  Cảm giác như 34.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.7 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T4
  30.2°
  Cảm giác như 34.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.65 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T4
  29°
  Cảm giác như 34.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   4.16 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.32 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.69 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  28.7°
  Cảm giác như 33.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.09 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  28.1°
  Cảm giác như 34°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.95 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  28.9°
  Cảm giác như 32.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.77 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  28°
  Cảm giác như 32.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.49 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T5
  31.4°
  Cảm giác như 37.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   1.96 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T5
  33.3°
  Cảm giác như 39.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   2.65 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T5
  35.4°
  Cảm giác như 42°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   2.93 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T5
  36.2°
  Cảm giác như 41.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   3.1 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T5
  37.9°
  Cảm giác như 42.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   3.71 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T5
  38.6°
  Cảm giác như 42.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   4.58 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T5
  39.7°
  Cảm giác như 44°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   5.26 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T5
  39°
  Cảm giác như 42.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   6.14 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T5
  37°
  Cảm giác như 41°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   6.88 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T5
  35.8°
  Cảm giác như 40.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   6.76 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T5
  33.9°
  Cảm giác như 37.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   6.3 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Quận 9 - Hồ Chí Minh trong 12h tới