Dự báo thời tiết Quận 12 - Hồ Chí Minh theo giờ

 • 6:00 pm T4
  31.7°
  Cảm giác như 34.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   6.41 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T4
  31.8°
  Cảm giác như 34.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   5.96 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T4
  31.7°
  Cảm giác như 34.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   5.84 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T4
  30.3°
  Cảm giác như 34.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   5.63 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T4
  30.1°
  Cảm giác như 33.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   5.47 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T4
  29.5°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.88 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T5
  28.5°
  Cảm giác như 31.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.66 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T5
  28°
  Cảm giác như 31.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.88 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T5
  28.8°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.81 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T5
  27.3°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.65 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T5
  27.2°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T5
  27.5°
  Cảm giác như 29.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.97 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T5
  27.2°
  Cảm giác như 29.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.75 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T5
  28.5°
  Cảm giác như 31.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.02 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T5
  30.5°
  Cảm giác như 33.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   2.44 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T5
  32.6°
  Cảm giác như 36°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   2.13 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T5
  34.6°
  Cảm giác như 37.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   1.68 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T5
  36.3°
  Cảm giác như 38.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   1.63 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T5
  37.2°
  Cảm giác như 39.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T5
  37.4°
  Cảm giác như 39.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T5
  37.6°
  Cảm giác như 39.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   3.66 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T5
  37°
  Cảm giác như 40°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   4.79 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T5
  37.8°
  Cảm giác như 39.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   5.87 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm T5
  34.7°
  Cảm giác như 37.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   6.43 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T5
  32.8°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   6.14 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T5
  30.9°
  Cảm giác như 33.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   6.07 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T5
  30.3°
  Cảm giác như 33.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   5.7 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T5
  29.2°
  Cảm giác như 33.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.34 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T5
  29.9°
  Cảm giác như 33.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.85 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T5
  29.9°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   4.08 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T6
  28.3°
  Cảm giác như 32.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.66 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  28.2°
  Cảm giác như 32.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.34 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 31.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   3.06 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 31.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.9 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 30.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.42 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  27.3°
  Cảm giác như 31°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.99 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 30.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.09 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  30°
  Cảm giác như 33.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.94 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  31.8°
  Cảm giác như 35.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   3.33 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T6
  33°
  Cảm giác như 37.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   3.74 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T6
  35.3°
  Cảm giác như 39°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   3.88 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T6
  37.1°
  Cảm giác như 39.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   4.16 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T6
  38.9°
  Cảm giác như 41.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   4.7 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T6
  38.6°
  Cảm giác như 41.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   5.56 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T6
  38.5°
  Cảm giác như 41.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   6.4 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T6
  38.2°
  Cảm giác như 40.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   7.04 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T6
  36.3°
  Cảm giác như 38.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   7.32 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T6
  34°
  Cảm giác như 36.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   7.11 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Quận 12 - Hồ Chí Minh trong 12h tới