Dự báo thời tiết Quận 1 - Hồ Chí Minh theo giờ

 • 10:00 am T7
  32.8°
  Cảm giác như 39.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   3.56 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 am T7
  33.9°
  Cảm giác như 39.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   4.08 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T7
  34.4°
  Cảm giác như 40.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   4.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T7
  35.6°
  Cảm giác như 40.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   5.94 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T7
  36.2°
  Cảm giác như 40°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   6.21 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T7
  37.3°
  Cảm giác như 40.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   6.54 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T7
  36.3°
  Cảm giác như 38°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   7.08 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T7
  34°
  Cảm giác như 36.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   7.3 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T7
  31.6°
  Cảm giác như 33.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   6.6 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T7
  29.2°
  Cảm giác như 32.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   6.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T7
  29.4°
  Cảm giác như 32.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   6.03 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T7
  29.9°
  Cảm giác như 32.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   5.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T7
  29.6°
  Cảm giác như 32.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.93 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T7
  29.7°
  Cảm giác như 32.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.36 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am CN
  28.3°
  Cảm giác như 31.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.76 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am CN
  28.8°
  Cảm giác như 31.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.44 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am CN
  28°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am CN
  27.7°
  Cảm giác như 30.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.61 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am CN
  27.7°
  Cảm giác như 30.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.42 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am CN
  27.1°
  Cảm giác như 29.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.17 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am CN
  28.9°
  Cảm giác như 30.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.24 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am CN
  29.3°
  Cảm giác như 32.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   2.96 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am CN
  32°
  Cảm giác như 34.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   3.23 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am CN
  33.3°
  Cảm giác như 35.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   3.6 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am CN
  35.1°
  Cảm giác như 37.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   3.93 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am CN
  37°
  Cảm giác như 38.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   4.07 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm CN
  37.3°
  Cảm giác như 39.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   4.4 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm CN
  38.7°
  Cảm giác như 40.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   4.7 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm CN
  38.5°
  Cảm giác như 40.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   5.18 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 pm CN
  38.6°
  Cảm giác như 40°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   5.68 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 4:00 pm CN
  37.4°
  Cảm giác như 37.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   6.17 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 pm CN
  35.2°
  Cảm giác như 35.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   6.71 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 6:00 pm CN
  32.3°
  Cảm giác như 33.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   6.36 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 pm CN
  30.6°
  Cảm giác như 32.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   5.96 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm CN
  30.3°
  Cảm giác như 32.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   5.39 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm CN
  29.4°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   5.01 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm CN
  29.2°
  Cảm giác như 32.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.77 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm CN
  29°
  Cảm giác như 31.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   4.36 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T2
  29°
  Cảm giác như 31.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.88 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T2
  28.8°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.43 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T2
  28.6°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.36 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T2
  28°
  Cảm giác như 30.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.91 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T2
  27.2°
  Cảm giác như 30.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.66 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T2
  27°
  Cảm giác như 30.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T2
  27.1°
  Cảm giác như 30.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.41 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T2
  29.8°
  Cảm giác như 32.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T2
  31°
  Cảm giác như 34.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T2
  33.3°
  Cảm giác như 35.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   3.11 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Quận 1 - Hồ Chí Minh trong 12h tới