Dự báo thời tiết Huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh theo giờ

 • 7:00 am T2
  30.2°
  Cảm giác như 36.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   3.75 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 am T2
  30.6°
  Cảm giác như 37.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   4.11 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 9:00 am T2
  31.6°
  Cảm giác như 37.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   4.16 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 am T2
  32.5°
  Cảm giác như 38.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   4.22 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T2
  34.7°
  Cảm giác như 39.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   4.41 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T2
  36.9°
  Cảm giác như 40°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   4.83 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T2
  38.4°
  Cảm giác như 40.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   5.19 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T2
  38.5°
  Cảm giác như 40.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   5.67 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T2
  37.9°
  Cảm giác như 41°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   6.11 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T2
  37°
  Cảm giác như 38.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   6.4 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm T2
  34.4°
  Cảm giác như 36.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   6.68 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T2
  32°
  Cảm giác như 35°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   6.62 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T2
  30.9°
  Cảm giác như 33.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   6.35 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T2
  29.7°
  Cảm giác như 32.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   6.04 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T2
  29.8°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.17 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T2
  30°
  Cảm giác như 32.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.35 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T2
  29.5°
  Cảm giác như 32.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T3
  29.4°
  Cảm giác như 32.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.99 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T3
  28.4°
  Cảm giác như 31.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.19 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T3
  28.5°
  Cảm giác như 31.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.64 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T3
  28.7°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.55 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T3
  28.2°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.5 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T3
  27.5°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.45 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T3
  28°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.44 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T3
  29.6°
  Cảm giác như 32.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.34 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T3
  32°
  Cảm giác như 34.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   4.07 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T3
  33°
  Cảm giác như 35.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   4.36 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T3
  36°
  Cảm giác như 38°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   4.09 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T3
  36°
  Cảm giác như 38.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   4.2 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T3
  37.5°
  Cảm giác như 39.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   4.38 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T3
  38.1°
  Cảm giác như 40.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   4.92 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T3
  38.4°
  Cảm giác như 40.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   5.44 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T3
  37.4°
  Cảm giác như 39.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   5.62 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T3
  36.9°
  Cảm giác như 38.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   5.79 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm T3
  36°
  Cảm giác như 36.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   6.04 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T3
  32.9°
  Cảm giác như 34.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   5.99 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T3
  30.8°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   6.17 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T3
  30.9°
  Cảm giác như 33.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   5.69 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T3
  30°
  Cảm giác như 33.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.79 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T3
  29.3°
  Cảm giác như 33.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.18 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T3
  29.5°
  Cảm giác như 32.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.98 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T4
  29.5°
  Cảm giác như 32.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   4.21 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T4
  28.3°
  Cảm giác như 32.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.74 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T4
  29°
  Cảm giác như 31.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.87 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T4
  28.6°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.39 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T4
  27.4°
  Cảm giác như 30.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.11 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T4
  28°
  Cảm giác như 30.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T4
  27.4°
  Cảm giác như 31.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.82 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh trong 12h tới