Dự báo thời tiết Huyện Cần Giờ - Hồ Chí Minh theo giờ

 • 8:00 pm T5
  30.1°
  Cảm giác như 35.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   5.58 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T5
  30.8°
  Cảm giác như 36.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   5.51 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T5
  30.1°
  Cảm giác như 35.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   5.19 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T5
  29.2°
  Cảm giác như 34.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   4.43 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T6
  30°
  Cảm giác như 33.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.83 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  28.7°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.6 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  28.5°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.53 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T6
  28.1°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.24 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T6
  27.2°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.06 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T6
  27.7°
  Cảm giác như 29.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.48 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T6
  27.7°
  Cảm giác như 30.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.21 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T6
  29.2°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.69 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T6
  30.2°
  Cảm giác như 33.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   2.97 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  32.3°
  Cảm giác như 35.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   3.03 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T6
  34°
  Cảm giác như 37.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   2.96 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T6
  36.2°
  Cảm giác như 39.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   3.18 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T6
  37.6°
  Cảm giác như 40.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   3.82 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T6
  38.5°
  Cảm giác như 41.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   5.02 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T6
  38.1°
  Cảm giác như 41.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   6.14 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T6
  39°
  Cảm giác như 41.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   6.97 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T6
  36.5°
  Cảm giác như 39°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   7.03 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T6
  34.9°
  Cảm giác như 37°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   7.37 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T6
  31.5°
  Cảm giác như 34.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   6.91 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T6
  29°
  Cảm giác như 33.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   6.42 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T6
  29.2°
  Cảm giác như 32.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   5.61 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T6
  29.9°
  Cảm giác như 32.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.95 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T6
  29.2°
  Cảm giác như 32.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.58 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T6
  29.4°
  Cảm giác như 32.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.18 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T7
  28°
  Cảm giác như 31.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.81 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T7
  28.9°
  Cảm giác như 31.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.51 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T7
  28.2°
  Cảm giác như 30.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.18 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T7
  27.2°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T7
  27.1°
  Cảm giác như 29.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.07 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T7
  27°
  Cảm giác như 29°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T7
  28°
  Cảm giác như 29.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T7
  29.7°
  Cảm giác như 31.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.96 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T7
  31.4°
  Cảm giác như 33.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   3.27 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T7
  33.9°
  Cảm giác như 35.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   3.52 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T7
  34.6°
  Cảm giác như 37.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   4.03 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T7
  36.7°
  Cảm giác như 38.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   4.64 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T7
  37.5°
  Cảm giác như 39.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   5.01 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T7
  37.8°
  Cảm giác như 39°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   5.41 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T7
  37.5°
  Cảm giác như 39.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   5.56 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm T7
  37.8°
  Cảm giác như 40°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   5.79 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 pm T7
  36°
  Cảm giác như 38°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   5.99 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 pm T7
  34.8°
  Cảm giác như 36.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   6.11 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 6:00 pm T7
  32.7°
  Cảm giác như 33.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   6.04 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T7
  30.8°
  Cảm giác như 33.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   6.11 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Cần Giờ - Hồ Chí Minh trong 12h tới