Dự báo thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang theo giờ

 • 6:00 pm T4
  32°
  Cảm giác như 32.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   5.76 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 pm T4
  31°
  Cảm giác như 33.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   5.29 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm T4
  30.6°
  Cảm giác như 33.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   4.65 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm T4
  30.3°
  Cảm giác như 33.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.48 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T4
  30°
  Cảm giác như 33.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.88 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T4
  28.6°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.65 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T5
  28.4°
  Cảm giác như 31.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.93 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 31.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.22 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  27.1°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 29.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.29 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  27.2°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  26.3°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.68 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T5
  26.8°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.79 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T5
  28.4°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.17 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T5
  30.3°
  Cảm giác như 33.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T5
  32.1°
  Cảm giác như 34.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   2.71 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T5
  34.1°
  Cảm giác như 36.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   2.61 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T5
  35.1°
  Cảm giác như 37.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   2.7 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T5
  36°
  Cảm giác như 38°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   2.73 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm T5
  38°
  Cảm giác như 38.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   2.66 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm T5
  37.4°
  Cảm giác như 38.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   2.88 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 pm T5
  37.7°
  Cảm giác như 39.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   3.07 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 4:00 pm T5
  37.5°
  Cảm giác như 38°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   3.87 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 pm T5
  35.6°
  Cảm giác như 39°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   4.89 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T5
  32.5°
  Cảm giác như 35.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   5.47 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T5
  30.5°
  Cảm giác như 33.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   5.31 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T5
  30.3°
  Cảm giác như 32.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   4.53 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T5
  29.2°
  Cảm giác như 32.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.17 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T5
  29.9°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   3.98 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T5
  29.6°
  Cảm giác như 32.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.45 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T6
  29°
  Cảm giác như 31.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.06 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 31.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.69 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T6
  27.1°
  Cảm giác như 30.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.55 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 30°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.25 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T6
  27.7°
  Cảm giác như 27.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.93 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T6
  26.3°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.16 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T6
  26.2°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.91 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T6
  28.1°
  Cảm giác như 31.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T6
  30.5°
  Cảm giác như 34.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   3.61 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  32.8°
  Cảm giác như 35.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   3.66 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T6
  34°
  Cảm giác như 37.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   3.79 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T6
  36.4°
  Cảm giác như 39°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   3.79 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T6
  38.9°
  Cảm giác như 39.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   3.96 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm T6
  39.1°
  Cảm giác như 41°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   4.15 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm T6
  39.3°
  Cảm giác như 41.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   4.99 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 pm T6
  39.3°
  Cảm giác như 40.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   5.64 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 pm T6
  37.7°
  Cảm giác như 40°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   5.6 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm T6
  35.6°
  Cảm giác như 38°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   5.64 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Vị Thanh - Hậu Giang trong 12h tới