Dự báo thời tiết Huyện Vị Thuỷ - Hậu Giang theo giờ

 • 9:00 pm T5
  28.1°
  Cảm giác như 29.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   4.06 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 pm T5
  28.9°
  Cảm giác như 30.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   3.45 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 pm T5
  28.5°
  Cảm giác như 30.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   3.46 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 am T6
  28.7°
  Cảm giác như 30.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   3.28 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 am T6
  28.4°
  Cảm giác như 30.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   3.05 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T6
  28.4°
  Cảm giác như 30.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.53 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T6
  27.4°
  Cảm giác như 29.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.08 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 29.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T6
  27.5°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.08 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T6
  27.8°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T6
  28.3°
  Cảm giác như 31.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.84 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T6
  30.6°
  Cảm giác như 33°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   3.4 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  32.4°
  Cảm giác như 35.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   3.26 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T6
  34.8°
  Cảm giác như 36.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   3.29 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T6
  36.9°
  Cảm giác như 38.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   3.17 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T6
  37.1°
  Cảm giác như 39.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   3.25 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm T6
  38°
  Cảm giác như 40°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   3.72 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm T6
  39.7°
  Cảm giác như 41.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   4.73 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm T6
  38.6°
  Cảm giác như 40.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   6.27 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T6
  36.3°
  Cảm giác như 38.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   6.44 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T6
  34.1°
  Cảm giác như 36.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   6.36 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T6
  33°
  Cảm giác như 34.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   6.22 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T6
  30.1°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   5.28 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T6
  30.5°
  Cảm giác như 32.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.74 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T6
  29°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   4.8 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T6
  29.2°
  Cảm giác như 31.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.43 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T6
  28.7°
  Cảm giác như 31.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   3.76 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T7
  28.6°
  Cảm giác như 30.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.91 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T7
  28.1°
  Cảm giác như 31°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.07 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T7
  27.9°
  Cảm giác như 29.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T7
  27.3°
  Cảm giác như 29.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.72 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T7
  28°
  Cảm giác như 29.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T7
  27°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T7
  26.4°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.71 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T7
  28.6°
  Cảm giác như 31.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.33 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T7
  30.6°
  Cảm giác như 32°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   3.34 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T7
  32.7°
  Cảm giác như 34.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   3.47 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 am T7
  35°
  Cảm giác như 36°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   3.47 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 am T7
  36.2°
  Cảm giác như 37.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   3.52 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 12:00 pm T7
  38.8°
  Cảm giác như 38.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   3.84 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 1:00 pm T7
  39.2°
  Cảm giác như 39.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   4.35 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 2:00 pm T7
  39°
  Cảm giác như 39.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   5.1 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 3:00 pm T7
  38°
  Cảm giác như 39.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   5.4 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 4:00 pm T7
  37.2°
  Cảm giác như 38°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   5.03 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 pm T7
  35.1°
  Cảm giác như 36.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   5.24 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 6:00 pm T7
  33.7°
  Cảm giác như 34.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   5.4 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 pm T7
  30.8°
  Cảm giác như 32.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   5.59 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm T7
  29.3°
  Cảm giác như 32.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   5.14 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Vị Thuỷ - Hậu Giang trong 12h tới