Dự báo thời tiết Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang theo giờ

 • 7:00 pm T4
  30.5°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.72 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T4
  30.7°
  Cảm giác như 33.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   4.51 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T4
  31°
  Cảm giác như 33.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T4
  29.8°
  Cảm giác như 33.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T4
  29.1°
  Cảm giác như 33.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T5
  28°
  Cảm giác như 32.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.46 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 31.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  27.2°
  Cảm giác như 30.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.09 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  27.2°
  Cảm giác như 29°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.79 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  27.3°
  Cảm giác như 27.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  26.1°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T5
  26.2°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T5
  28.8°
  Cảm giác như 31.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T5
  29.5°
  Cảm giác như 33.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   2.36 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T5
  33°
  Cảm giác như 34.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   2.25 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T5
  34.9°
  Cảm giác như 35.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   2.22 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T5
  35.3°
  Cảm giác như 37.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   1.91 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T5
  37.3°
  Cảm giác như 38.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm T5
  38.8°
  Cảm giác như 39.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   2.08 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm T5
  38.2°
  Cảm giác như 39°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   2.56 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 pm T5
  40°
  Cảm giác như 40.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   3.19 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 4:00 pm T5
  38.1°
  Cảm giác như 40.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   4.5 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 pm T5
  35.9°
  Cảm giác như 37.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   5.32 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T5
  33°
  Cảm giác như 35.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   5.15 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T5
  31.7°
  Cảm giác như 34.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.24 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T5
  30.7°
  Cảm giác như 33.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   5.19 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T5
  30.4°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   4.7 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T5
  29.3°
  Cảm giác như 32.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T5
  29°
  Cảm giác như 32.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.87 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T6
  28.1°
  Cảm giác như 31.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.54 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 31.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.08 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T6
  28.9°
  Cảm giác như 31.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  27.9°
  Cảm giác như 30°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.35 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  27.8°
  Cảm giác như 30.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 29°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.04 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  27.2°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  28.5°
  Cảm giác như 32.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  30.8°
  Cảm giác như 34.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   3.77 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  32°
  Cảm giác như 36.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   3.93 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T6
  34.4°
  Cảm giác như 37.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   4.33 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T6
  35.3°
  Cảm giác như 38°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   4.62 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T6
  36.8°
  Cảm giác như 39.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   4.46 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T6
  37°
  Cảm giác như 40.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   3.94 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T6
  38°
  Cảm giác như 40.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   3.6 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T6
  38.3°
  Cảm giác như 41.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   4.73 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 pm T6
  37.4°
  Cảm giác như 39.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   6.2 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm T6
  34.6°
  Cảm giác như 37.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   6.17 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T6
  32.5°
  Cảm giác như 35.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   6.15 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang trong 12h tới