Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Hậu Giang theo giờ

 • 8:00 am T7
  29.8°
  Cảm giác như 31.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   3.24 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 am T7
  30.3°
  Cảm giác như 31.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   3.51 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 am T7
  31.3°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   3.37 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T7
  33.8°
  Cảm giác như 35.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   3.52 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T7
  36.2°
  Cảm giác như 37.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   3.94 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T7
  40°
  Cảm giác như 39.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   4.74 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 2:00 pm T7
  39.2°
  Cảm giác như 40.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   6.11 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 3:00 pm T7
  38.3°
  Cảm giác như 39.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   6.6 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 4:00 pm T7
  37.8°
  Cảm giác như 38.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   5.88 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 pm T7
  35.1°
  Cảm giác như 36.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   5.4 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 6:00 pm T7
  33.2°
  Cảm giác như 34.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   5.38 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 pm T7
  31.4°
  Cảm giác như 32.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   5.48 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 pm T7
  30°
  Cảm giác như 32.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   5.16 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T7
  29.4°
  Cảm giác như 31.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   4.32 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T7
  28.3°
  Cảm giác như 31.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.89 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T7
  28.7°
  Cảm giác như 30.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.44 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am CN
  28°
  Cảm giác như 30.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.71 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am CN
  28°
  Cảm giác như 29.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.04 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am CN
  27.3°
  Cảm giác như 29.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.79 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am CN
  27.9°
  Cảm giác như 27.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.79 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am CN
  26.1°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am CN
  26.5°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am CN
  26°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.46 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am CN
  28.9°
  Cảm giác như 30.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am CN
  30.2°
  Cảm giác như 33.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   2.39 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am CN
  32.7°
  Cảm giác như 34.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   2.96 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am CN
  34.9°
  Cảm giác như 36.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   3.19 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am CN
  35.6°
  Cảm giác như 37°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   3.05 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm CN
  37.5°
  Cảm giác như 38.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm CN
  38.3°
  Cảm giác như 39.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   3.14 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm CN
  38.2°
  Cảm giác như 40.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   3.61 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm CN
  37.2°
  Cảm giác như 39.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   4.18 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 pm CN
  35.2°
  Cảm giác như 37.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   5.19 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm CN
  34.7°
  Cảm giác như 36°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   5.29 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm CN
  32.6°
  Cảm giác như 35.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   4.81 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm CN
  31.6°
  Cảm giác như 33.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   4.32 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm CN
  30.5°
  Cảm giác như 33.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   4.26 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm CN
  29.2°
  Cảm giác như 32.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   3.89 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm CN
  29.1°
  Cảm giác như 32.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   3.55 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm CN
  29°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   3.89 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T2
  28.2°
  Cảm giác như 31.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.84 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T2
  28.4°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   2.95 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T2
  27.3°
  Cảm giác như 29.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.42 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T2
  27.2°
  Cảm giác như 29.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.1 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T2
  27.3°
  Cảm giác như 29.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.05 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T2
  27.3°
  Cảm giác như 27.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.25 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T2
  27.4°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.2 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 am T2
  28.3°
  Cảm giác như 31.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Châu Thành - Hậu Giang trong 12h tới