Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành A - Hậu Giang theo giờ

 • 9:00 pm T3
  29.4°
  Cảm giác như 32.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   4.27 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T3
  30°
  Cảm giác như 32.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   3.93 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T3
  29.2°
  Cảm giác như 32.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.63 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T4
  29°
  Cảm giác như 32.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   3.24 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T4
  29.9°
  Cảm giác như 32°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.91 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T4
  28.1°
  Cảm giác như 31.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.16 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T4
  28.7°
  Cảm giác như 30.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T4
  27.4°
  Cảm giác như 29.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.96 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T4
  27.5°
  Cảm giác như 29°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.13 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T4
  27.7°
  Cảm giác như 29.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.05 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T4
  29°
  Cảm giác như 31.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.68 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T4
  31.1°
  Cảm giác như 34.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   3.34 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T4
  33.2°
  Cảm giác như 36.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   3.5 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T4
  35.9°
  Cảm giác như 38.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   3.68 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T4
  37.9°
  Cảm giác như 40.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   3.97 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T4
  38.4°
  Cảm giác như 42°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   4.58 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T4
  39.1°
  Cảm giác như 43.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   5.4 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T4
  40.5°
  Cảm giác như 43°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   6.58 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T4
  39.4°
  Cảm giác như 42.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   8.14 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T4
  37.6°
  Cảm giác như 40.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   8.53 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T4
  35.5°
  Cảm giác như 38.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   7.15 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T4
  33.6°
  Cảm giác như 36.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   5.73 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T4
  31°
  Cảm giác như 35°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   4.9 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T4
  31.2°
  Cảm giác như 35.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.74 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T4
  30.9°
  Cảm giác như 35.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.83 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T4
  30.1°
  Cảm giác như 34.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.6 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  30.3°
  Cảm giác như 34.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.51 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  29.8°
  Cảm giác như 34.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  29.2°
  Cảm giác như 33.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.12 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  29.2°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.21 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  28°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.88 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 32.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  28.7°
  Cảm giác như 32.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.46 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  28.5°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  29.9°
  Cảm giác như 33.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T5
  32°
  Cảm giác như 35.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T5
  33.5°
  Cảm giác như 38°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   1.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T5
  34.8°
  Cảm giác như 39.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   2.1 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T5
  35°
  Cảm giác như 39.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   2.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T5
  35.6°
  Cảm giác như 41°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T5
  36.9°
  Cảm giác như 40.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   2.82 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T5
  36.6°
  Cảm giác như 40.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   3.29 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T5
  37.4°
  Cảm giác như 41.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   3.21 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T5
  36.1°
  Cảm giác như 40.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   4.48 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T5
  33.8°
  Cảm giác như 36.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   5.8 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T5
  32°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   4.07 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T5
  31.1°
  Cảm giác như 35.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   3.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T5
  31.6°
  Cảm giác như 34.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   3.51 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Châu Thành A - Hậu Giang trong 12h tới