Dự báo thời tiết Quận Ngô Quyền - Hải Phòng theo giờ

 • 5:00 pm T4
  28°
  Cảm giác như 31.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   5.17 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T4
  27.8°
  Cảm giác như 31.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.87 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T4
  27.9°
  Cảm giác như 27.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.83 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T4
  26.6°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.16 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T4
  26.5°
  Cảm giác như 27.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.15 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T4
  25°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.77 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  25.4°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.85 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   3.5 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  25.5°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.78 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  25.3°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.04 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  25.3°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.53 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  25.9°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  25.7°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.15 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  25.4°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.72 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  26.3°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.66 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T5
  27.5°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   4.18 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T5
  28.8°
  Cảm giác như 33°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   5.49 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T5
  29.1°
  Cảm giác như 33.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   7.05 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T5
  30.3°
  Cảm giác như 33.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   6.64 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T5
  30.6°
  Cảm giác như 33.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   6.46 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T5
  30.3°
  Cảm giác như 33.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   6.79 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T5
  29.9°
  Cảm giác như 33.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   6.09 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T5
  29.5°
  Cảm giác như 33.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   5.85 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T5
  29.7°
  Cảm giác như 32.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.86 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T5
  28.3°
  Cảm giác như 31.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.65 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T5
  27.7°
  Cảm giác như 28°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   3.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T5
  26.6°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.68 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T5
  25.7°
  Cảm giác như 26.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.89 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T5
  25.3°
  Cảm giác như 26.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.15 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T5
  25.2°
  Cảm giác như 27°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.53 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T5
  26°
  Cảm giác như 26.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.35 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T6
  25.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.59 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  25.6°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.32 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.97 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.58 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T6
  25.9°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.5 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T6
  25.2°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.27 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.29 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T6
  26.3°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.72 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T6
  27.2°
  Cảm giác như 30.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   6.1 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T6
  29.8°
  Cảm giác như 33.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   6.42 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T6
  29.4°
  Cảm giác như 34.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   6.3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T6
  30°
  Cảm giác như 35.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   6.45 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T6
  31.1°
  Cảm giác như 36.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   6.67 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T6
  31.7°
  Cảm giác như 36.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   6.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T6
  31.6°
  Cảm giác như 36.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.85 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T6
  30.6°
  Cảm giác như 35.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   5.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T6
  29.5°
  Cảm giác như 34.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   4.03 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Quận Ngô Quyền - Hải Phòng trong 12h tới