Dự báo thời tiết Quận Lê Chân - Hải Phòng theo giờ

 • 8:00 pm T3
  28.2°
  Cảm giác như 32.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm T3
  28.4°
  Cảm giác như 34.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.04 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 10:00 pm T3
  27°
  Cảm giác như 32.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.42 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 11:00 pm T3
  28°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.62 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T4
  26.2°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T4
  26.8°
  Cảm giác như 27.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.98 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T4
  25.5°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.34 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T4
  26°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T4
  25.1°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T4
  25.6°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.66 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T4
  26°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T4
  26.4°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.27 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T4
  27.2°
  Cảm giác như 30.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.72 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T4
  29.1°
  Cảm giác như 33.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.55 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T4
  30°
  Cảm giác như 34.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   4.02 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T4
  32°
  Cảm giác như 35.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.61 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T4
  31.3°
  Cảm giác như 35°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   5.11 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T4
  31.5°
  Cảm giác như 35.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   5.25 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T4
  31.5°
  Cảm giác như 35.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.59 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T4
  29.5°
  Cảm giác như 33.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.5 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T4
  28.3°
  Cảm giác như 32.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   3.32 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T4
  28.7°
  Cảm giác như 32.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   4.57 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T4
  27.4°
  Cảm giác như 30.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.25 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T4
  27°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T4
  26.1°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.97 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T4
  26.6°
  Cảm giác như 27.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   4.33 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T4
  26.8°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.22 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  27°
  Cảm giác như 27.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.77 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T5
  26.9°
  Cảm giác như 27.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T5
  26.5°
  Cảm giác như 27.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   2.07 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 27.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 am T5
  26.6°
  Cảm giác như 27.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 am T5
  25.4°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.17 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 am T5
  25.4°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   2.11 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 am T5
  26.1°
  Cảm giác như 27.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.84 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 am T5
  26.1°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.65 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 am T5
  27.8°
  Cảm giác như 31.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.75 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 am T5
  28°
  Cảm giác như 32°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 am T5
  30°
  Cảm giác như 34.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   4.9 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 am T5
  30.7°
  Cảm giác như 36.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   6.58 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T5
  31.1°
  Cảm giác như 36.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   6.73 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T5
  30.9°
  Cảm giác như 36.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   6.54 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  29.3°
  Cảm giác như 34.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   6.23 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  30.5°
  Cảm giác như 35.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   6.06 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T5
  28.2°
  Cảm giác như 32.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   5.57 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 pm T5
  28.9°
  Cảm giác như 32.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   5.33 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T5
  27°
  Cảm giác như 30.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.79 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T5
  26.6°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.44 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Quận Lê Chân - Hải Phòng trong 12h tới