Dự báo thời tiết Quận Hồng Bàng - Hải Phòng 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
6.71 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
7.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
6 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/17°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
7.16 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/13°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
7.67 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
7.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/12°

áp suất
Áp suất

1025 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
8.33 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/12°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
6.33 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
6.86 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
5.68 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/17°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.78 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.02 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.7 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.2 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%