Dự báo thời tiết Quận Hải An - Hải Phòng theo giờ

 • 6:00 am T2
  24.3°
  Cảm giác như 25.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T2
  24°
  Cảm giác như 25.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.3 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  25.4°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   4 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T2
  26.1°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   4.4 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T2
  27.5°
  Cảm giác như 27.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   4.32 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T2
  28.1°
  Cảm giác như 31.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   4.36 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T2
  29°
  Cảm giác như 33.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.66 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T2
  29°
  Cảm giác như 33.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   4.6 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T2
  29.8°
  Cảm giác như 33.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   4.57 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T2
  30°
  Cảm giác như 33.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   4.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T2
  29°
  Cảm giác như 33.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   5.23 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T2
  28°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   5.23 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T2
  27.4°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.78 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T2
  25.6°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.39 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T2
  25.1°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.1 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T2
  25.6°
  Cảm giác như 26.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.84 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T2
  25.9°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2.7 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T2
  25.1°
  Cảm giác như 26.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   2.59 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T3
  25°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T3
  26.8°
  Cảm giác như 27.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.73 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T3
  25.5°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T3
  25.3°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.95 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T3
  25.5°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.83 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T3
  27°
  Cảm giác như 27.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.29 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T3
  26.4°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.27 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T3
  27.9°
  Cảm giác như 27.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T3
  27.8°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.45 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T3
  27°
  Cảm giác như 31.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T3
  28.8°
  Cảm giác như 31.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   3.49 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T3
  29.3°
  Cảm giác như 32.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.94 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T3
  29.8°
  Cảm giác như 32.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.34 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T3
  29°
  Cảm giác như 33.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.08 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T3
  30.6°
  Cảm giác như 34.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   2.92 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T3
  31°
  Cảm giác như 34.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.74 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T3
  31°
  Cảm giác như 36°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   2.54 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T3
  31.1°
  Cảm giác như 34.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.22 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T3
  29.9°
  Cảm giác như 32.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   1.93 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T3
  27.2°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.36 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T3
  28°
  Cảm giác như 27.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   0.72 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T3
  26.5°
  Cảm giác như 26.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   0.82 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T3
  26°
  Cảm giác như 26.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.46 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T3
  26.2°
  Cảm giác như 26.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.84 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T4
  26.8°
  Cảm giác như 28°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T4
  25.5°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T4
  25.5°
  Cảm giác như 26.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T4
  24.5°
  Cảm giác như 25.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T4
  25.1°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.3 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T4
  25.3°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Quận Hải An - Hải Phòng trong 12h tới