Dự báo thời tiết Quận Hải An - Hải Phòng 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
6.63 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
6.63 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.31 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
7.12 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/13°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
8.63 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
6.66 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.26 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
5.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
5.86 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/21°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
6.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
6.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.88 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
5.83 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
5.99 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%