Dự báo thời tiết Quận Đồ Sơn - Hải Phòng 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
6.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
6.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.62 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
6.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/14°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
7.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/13°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
7.25 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.84 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.94 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.93 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.6 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/21°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.52 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.64 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
6.69 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
6.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%